torsdag 9 september 2010

Nya vita jobb- gratis

Dagens Industri skriver i dag om Konjunkturinstitutets syn på RUT-avdraget. Enligt KI:s bedömning har reformen skapat 10 000 nya vita jobb till en kostnad av noll kronor för staten.

Enligt Ann Öberg, enhetschef för offentliga finanser på KI så finns det inga statsfinansiella argument för att riva upp RUT-avdraget. Hon får också medhåll av Erik Mellander, ställföreträdande chef för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering som säger:

- Mitt intryck är att invändningarna mot Rut inte i första hand är ekonomiska.

I frågan om RUT-avdraget vägrar Mona Sahlin ta in fakta. Istället väljer hon att göra ca 10 000 individer arbetslösa. Personer som har svårt att få nya jobb och som tidigare har stått långt ifrån den reguljära vita arbetsmarkanden. Det är få saker som gör mig så genunit upprörd över rödgrön politik som när man låter diffusa klyschor kring klassamhället väga tyngre än rationella ekonomiska argument. Två tydliga exempel är just avskaffandet av RUT-avdraget och återinförandet av förmögenhetsskatten.

Mer finns hos Johan Hedin, DN, SvD

Lägre sysselsättning och höjda räntor med rödgrön politik

Den gamle socialdemokraten och SEB-ekonomen Klas Eklund har i det senaste numret av Privata affärer tittat närmare på konsekvenserna av de båda blockens ekonomiska politik. Sammanställningen som är bra och balanserad pekar på att skillnaden visserligen är liten mellan blocken, men att en rödgrön politik ändå bygger på ökade offentliga utgifter och ett högre skattetryck. Konsekvenserna av den rödgröna politiken summerar Eklund på följande sätt:

"Effekten på arbetsmarknaden är inte självklar. Visserligen kan mer pengar till kommunerna ge fler jobb i den offentliga sektorn, men de högre skatterna drar samtidigt undan köpkraft. Avskaffat Rut-avdrag kan slå ut vita jobb. Dessutom innebär minskat jobbskatteavdrag i kombination med högre a-kassa att tröskeln för att komma in på arbetsmarknaden höjs. Sannolikt ger därför strategin lägre sysselsättning i den privata sektorn på sikt."

Vidare konstaterar Eklund att det under 2011 kommer att höjas en rad skatter som i sin tur driver på inflationen i snabbare takt än dagens politik. Effekten av detta är inte självklar eftersom Riksbanken kan se det som tillfälliga effekter men Eklund tror ändå att något högre marknadsräntor är en rimlig effekt.

Slutsatsen blir således efter Klas Eklunds genomgång att ett troligt utfall av en rödgrön politik handlar om färre sysselsatta och ett högre ränteläge. En rödgrön bidragspolitik ger kortsiktigt en bättre ersättning för sjukskrivna och arbetslösa. Långsiktigt innebär en rödgrön politik en sämre jobbtillväxt och en mer problematisk ekonomisk utveckling. Det är en politik som slår hårdast mot de svagaste i samhället. För mig är det uppenbart att valet handlar om vi ska ha en kortsiktig och bakåtsträvande bidragspolitik eller en politik som skapar förutsättningar för stabil ekonomisk utveckling, god tillväxt, fler jobb och en förbättrad välfärd. De rödgröna fokuserar idag på 1900-talets konflikter och saknar helt en vision om hur man löser 2000-talets utmaningar. Min förhoppning är att väljarna genomsådar detta och röstar på alliansen i valet om drygt en vecka.

Mer att läsa om blockens ekonomiska politik finns hos Expressen, SvD, DN, och Peter Andersson.

onsdag 1 september 2010

Vissa betalar 100 000 kronor/månad i skatt

Socialdemokraterna har nu lanserat en annonskampanj med en bild på paret Reinfeldt och en text som beskriver att de årligen tjänat 125 000 kronor på alliansens skattesänkningar. Tidigare har Ibrahim Baylan i en debattartikel konstaterat att:

- vår granskning visar att statsministern i praktiken sätter likhetstecken mellan allmänintresset och sin egen privatekonomi.

Jag har tidigare kritiserat Ibrahim Baylan för detta lågvattenmärke i valrörelsen. Höginkomsttagare som Reinfeldts bidrar med stora skatteintäkter, jobbar hårt och förtjänar beröm. Ibrahim Baylan glömde nämna att paret iår betalar drygt 1,2 miljoner i skatt. Då har jag inte inkluderat något annat än inkomstskatter och helt valt att bortse från t ex sociala avgifter, löneskatt, alkoholskatt, bensinskatt och moms.

Frågan är om vi behöver fler sådana skattebetalare eller om de ska uppmuntras att flytta utomlands med Baylans höjda marginalskatter, höjd fastighetsskatt och återinförd förmögenhetsskatt?

50 000 fler arbetslösa

Idag har Konjunkturinstitutet lagt fram en ny konjunkturprognos. I rapporten kan man bland annat läsa att tillväxten spås bli upp hela 4,3 % procent i år för att sedan fortsätta att utvecklas starkt under 2011 och 2012. Detta gör att man bedömmer att 140 000 nya arbetstillfällen kommer att skapas till 2012. De rödgröna går till val på att lova 90 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser till 2014. Är det månne historiens minst ambitiösa valmanifest?