måndag 25 januari 2010

Tystnar kritikerna?

Centerpartiet har uppenbart tappat i opinionsstöd den senaste tiden när bland annat näringsminister Maud Olofsson, mer eller mindre, blivit anklagad för att ha lagt ned den anrika biltillverkaren SAAB.

Personligen har jag hävdat att Maud och Näringsdepartementet har hanterat frågan på ett utmärkt sätt. Självklart kan man inte spekulera med skattebetalarnas pengar i bilfabriker och om ingen annan intressent är villig att riskera sitt kapital i bolaget, så är knappast heller staten rätt aktör att få bolaget på rätt spår.

Nu ser det ut som att Spyker tar över som ägare och att bolaget därmed tillsvidare överlever. Rimligen tystar det också näringsministerns kritiker. Vad mer kan man begära än en lösning där bolaget lever vidare och där svenska skattebetalare slipper riskera sina surt förvärvade skattekronor i ett extremt högriskprojekt?

Ett problem kvarstår dock. Bolaget har klara problem och är uppenbarligen inte konkurrenskraftigt. Här har såväl Centerpartiet som oppositionen ett fortsatt ansvar. Såväl SAAB som resterande bolag verksamma i Sverige är i behov av ett bättre företagsklimat, flexiblare lagstiftning och ett lägre skattetryck.

Mer att läsa finns hos Johan Hedin och Per Ankersjö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar