torsdag 28 januari 2010

Varför ljuga om fakta?

De rödgröna och Mona Sahlin har, de senaste månaderna, hårt attackerat regeringen för nuvarande budgetunderskott och hur statsfinanserna har försämrats under mandatperioden. Argumentet har bland annat varit att man "sänkt skatten för de rika med lånade pengar" och "att regeringen nu tömt det dukade bort man tog över 2006" med statsfinanser "som återigen måste saneras av en rödgrön regering".

Den retorik som Mona Sahlin och Thomas Östros ägnar sig åt är dock fullständigt felaktig och djupt ohederlig. I dagens DI finns en bra sammanställning över läget där man jämfört de 15 ursprungliga västeuropiska länderna inom EU. Förutom att den svenska statsskulden nu är lägre än 2006 kan vi i artikeln konstatera att:

- Sverige har, efter Luxemburg, Europas absolut lägsta budgetunderskott på 3,5 %. Detta kan jämföras med Tyskland - 6 %, Belgien - 6 %, Frankrike - 8 %, Spanien - 11 %, Storbritannien - 12 % och Irland -12 %.

- Sverige har, efter Luxemburg och Danmark, Europas lägsta statsskuld på 43,6 % av BNP. Det kan jämföras med Österrike 74 %, Tyskland 77 %, Storbritannien 80 %, Belgien 101 % och Italien 116 %.

- Sverige spås få Europas högsta tillväxt 2010 med 3,2 %. Det kan jämföras med Tyskland 2 %, Danmark 1,7 %, Frankrike 1,5 %, Portugal 1 % och Spanien som väntas back med 0,1 %.

Sifforna talar sitt tydliga språk. De svenska statsfinanserna är, efter Luxemburg, de absolut bästa bland dessa 15 länder. Att Thomas Östros och Mona Sahlin väljer att blunda för fakta och ljuger väljarna rakt upp i ansiktet är trist och upprörande. Det är just i sådana lägen, när den politiska argumentationen handlar om rena lögner istället för en ärlig debatt, som demokratin skadas och såväl jag som resten av väljarkåren tappar intresset för politik.

4 kommentarer:

  1. Bra! Gör upp med myterna.

    SvaraRadera
  2. Varför jämföra med 2006? Regeringen Reinfeldt la sin första budget till 1 januari 2007, under 2006 var det fortfarande sossebudgeten som gällde.

    SvaraRadera
  3. "under 2006 var det fortfarande sossebudgeten som gällde." Just därför?

    SvaraRadera