tisdag 2 mars 2010

Ingen ska städa skit i djursholmsvillan

Efter många turer har de rödgröna idag lämnat ett tydlig besked när det gäller avdraget för hushållsnära tjänster. Det så kallade RUT-avdraget ska avskaffas vid en rödgrön valseger.

Vi har idag ett avdrag som skapat 11 000 arbetstillfällen och som, enligt Skatteverket och Konjunkturinstitutet, är direkt lönsamt för staten i form av ökade skatteintäkter. Många kvinnor med invandrarbakgrund har fått nya vita jobb och blivit inkluderade i välfärdssystemet, statens skatteintäkter har ökat och många familjer med heltidsarbetande föräldrar har fått lite mer tid för såväl karriär som varandra. En win-win-win situation med andra ord.

Trots de stora fördelarna väljer de rödgröna att avskaffa avdraget. Fullständigt märkligt blir beslutet mot bakgrunden att de vill fortsätta att gynna den manliga byggbranschen med ROT-avdrag. En kvinnodominerad sektor och kvinnliga företagare har uppenbarligen inte samma status och betydelse i de rödgrönas värld.

Det är bara att läsa vilka rödgröna bloggar som helst så förstår man vad detta handlar om. Det är det klassiska argumentet "orättvisa" som återigen dyker upp. Avdraget nyttjas, av naturliga skäl, i större utsträckning av personer med hög istället för låg inkomst. Att några således har råd att betala sig fria från sin städning sticker alltför mycket i ögonen på dessa socialdemokrater. Lägg sedan till de klassiska begreppen "överklassen", "djursholmsvilla", "skit", "piga", "tjänstefolk" och "de rika" så har vi bilden klar över argumenten som gör att tusentals förlorar jobben, att skatteintäkterna minskar och att medborgarna får sämre möjligheter att lägga mer tid, kraft och energi på att skapa tillväxt genom att öka antalet arbetstimmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar