tisdag 3 november 2009

Bra förslag Lars Ohly!

Partiledare Lars Ohly skriver idag, tillsammans med andra vänsterpartister, ett debattinlägg i Aftonbladet där man lyfter fram flera punkter för ett förbättrat klimat för småföretagare. Man föreslår bland annat sänkta arbetsgivaravgifter samt ett slopat sjuklöneansvar. Småföretagare ska inte längre vara tvingade att både betala sjukersättning till sjukskrivna och lön till vikarier. Dessa förslag är mycket bra och något jag hoppas att fler partier kan ta efter.

Att skriva uppskattande texter om fina förslag från Vänsterpartiet gällande företagande är något unikt. Det skulle onekligen betyda mycket för småföretagare om dessa förslag drevs igenom. Det råder idag ingen tvekan om att Vänsterpartiet kommit långt mycket längre och har en mer trovärdig politik mot småföretagare än vad t ex Socialdemokraterna har. Det enda som kom fram på deras kongress var tomt prat och några ytterligare politikerstyrda bidragssystem.

Vänsterpartiet ska ha all heder för sina förslag och jag hoppas att de kan få gehör för idéerna i en eventuell rödgrön regering. Det stora problemet med Vänsterpartiet är att man är mycket måna om att småföretag just ska förbli små företag. De ska inte tillåtas växa, tjäna pengar och hitta riskkapital för att anställa fler. Detta motverkar man aktivt med förslag på återinförd förmögenhetsskatt. Lägg dessutom till skärpt arbetsrätt, höjda sociala avgifter för unga och ett förbud mot vinster för företag i hela välfärdssektorn, så blir bilden rent av företagarfientlig.

Men hellre ett parti som är fientligt inställt enbart till lite större företag än ett parti som är fientligt inställt till alla företag. Ur det perspektivet får dagens utspel onekligen ses som ett steg i rätt riktning.

1 kommentar: