måndag 13 juli 2009

Qviberg och marknadsekonomin

Mats Qviberg skriver idag en krönika i Expressen där han behandlar ämnet marknadsekonomi. Min första tanke när jag läste texten var att det var en argumentation på låg nivå där skribenten radade upp självklarheter på varandra och att texten knappast var värd att publicera.

När jag sedan tänkt igenom ytterligare en gång så inser jag att det tyvärr är nödvändigt med en sådan argumentation i dagens läge då den tillsynes självklara marknadsekonomin tyvärr angrips med de lägsta av agrument, lögner och felaktiga påståenden.

Slutsatsen blir således att Qvibergs krönika endast innehåller självklarheter och att argumenten är så basala att det känns som att de är tagna direkt ur en högstadieuppsats. Tyvärr så är det nog fler liknande krönikor som behövs för att fler ska vakna upp och inse att marknadsekonomi är lika självklart positivt laddat begrepp som såväl frihet, demokrati och fred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar