onsdag 1 juli 2009

Ta ansvar Miljöpartiet

Igår stod det klart att bolaget The Pirate Bay säljs till börsnoterade Global gaming factory X för totalt 60 miljoner kronor. Personerna bakom sajten dömdes nyligen i tingsrätten att betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor till ett antal företag i underhållningsindustrin.

Något skadestånd har inte betalats eftersom man hävdar att det saknas tillgångar och i rättegången gick försvaret ut på att detta inte varit någon form av vinstdrivande verksamhet. The Pirate Bay har hela tiden drivits genom bolag utan insyn utomlands och det står nu klart att hela köpeskillingen tillfaller ägaren som numera är ett insynsskyddat bolag på Seychellerna.

I såväl rättegången som i den allmänna debatten har företrädarna för The Pirate Bay angripet såväl ägande- som upphovsrätt. Alex Schulman uttrycker detta på ett träffsäkert sätt i sin blogg när han skriver:

"Det fanns ju ingen upphovsrätt, sa de ju. Det fanns ju inget ägande, sa de ju.
Om det nu inte finns ägande och upphovsrätt på Internet, hur kan de då ha sålt sin sajt? Det måste ju inneburit att de själva hävdade just den upphovsrätt och det ägande som hela deras verksamhet vill rasera."

Ja, resonemanget blir onekligen märkligt! Genom bolagskonstruktionen på Seychellerna står det också klart att de åtalade även efter att 60 miljoner utbetalats för deras verksamhet som "aldrig skapar några vinster" kommer att sakna tillgångar och "möjligheter" att betala något skadestånd.

En av företrädarna för The Pirate Bay är Peter Sunde. Han är dömd i tingsrätten för brott mot upphovsrätten och har genom åren bedrivit sitt företagande i skatteparadis. 60 miljoner betalas för en verksamhet som ligger efter med skadestånd på 30 miljoner. Trots detta kommer de skadeståndsberättigade inte att se röken av några pengar som försvinner i insynsskyddade bolag. Peter Sunde är uppenbart kriminell. Dessutom saknar han uppenbarligen all form av moral att ta det straff som tingsrätten utdömt. Att verksamheten hela tiden drivits i hemliga insynsskyddade offshorebolag visar också att han ställer sig över vår demokratiskt stiftade skattelagstiftning. Detta är en person som demokratiska partier har en skyldighet att ta avstånd ifrån.

Trots brottslingen Sundes agerande så har Miljöpartiet valt en helt motsatt lösning. Sunde är inte bara medlem i partiet. Han deltog dessutom i partiets partikongress samt står som ansvarig för partiets Ipredfond som skall bistå de som åtalas enlig IPRED-lagen. Jag tycker det är svagt och oansvarigt av Miljöpartiet att tillåta att detta fortgår. Ett grundläggande krav på politiska företrädare i demokratiska partier borde vara att de respekterar demokratiskt stiftade lagar, tar skadestånd på allvar och vågar driva sina företag i länder med öppen redovisning. Miljöpartiets desperation att vinna piratpartisters hjärtan är pinsam, omoralisk och demokratiskt förkastlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar