tisdag 23 februari 2010

Socialdemokrater vacklar om RUT

Diskussionerna kring RUT-avdraget fortsätter med hög intensitet. Framförallt har det utvecklats till en het intern debatt inom Socialdemokraterna. En positiv reform som skapar arbetstillfällen hävdar Åsa Westlund och andra socialdemokrater i Stockholm medan kritikerna fortfarande, trots positiva siffror, vägrar att släppa termen pigavdrag. Kritikerna visar också på siffror som säger att merparten av avdraget nyttjas av personer med förhållandevis hög inkomst och att reformen därför "enbart är ett bidrag till de rika".

Det sistnämnda är ett märkligt argument. Här har vi en skatterabatt som innebär att priset halveras. Skattesubventionen blir således exakt lika stor för alla. Under den socialdemokratiska regeringen hade höginkomsttagare rätt att sätta av mer än andra till pensionssparande. Ett pensionssparande där en avvarad tusenlapp netto kostade höginkomsttagaren 430 kronor och låginkomsttagaren 700 kronor. De socialdemokratiska kritikerna tycks således fullständigt ha glömt sin historia där man just gav stora skattesubventioner till "de rika".

Reformen nyttjas framförallt i storstadsregioner där Socialdemokraterna har ett svagt opinionsstöd. Detta, tillsammans med avdragets ökande popularitet, gör att det blir intressant att se hur Mona Sahlin kommer att agera i frågan. Mitt tips är att såväl RUT, efter kosmetisk förändring, blir kvar precis som den slopade förmögenhetsskatten. Detta kommer att kallas för nödvändiga eftergifter till Miljöpartiet. Retorisk populism kallar jag då den tidigare hårda kritiken. Klart är i alla fall att det ska bli ett nöje att höra Sahlin i valrörelsen försvara varför hon vill ha "pigavdrag" och behålla "enorma skattesänkningar för de allra rikaste".

En bra sammanfattning av debatten återfinns hos Gustav Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar