torsdag 11 februari 2010

Vänsterpartiet driver på mot ett DDR-Sverige

Vänsterpartiet har återigen aktualiserat frågan kring ett vidgat förbud mot sexköp. Bakgrunden är ett antal svenska militärer som nu slipper åtal för sina sexköp i Tyskland eftersom prostitution där är lagligt.

- Detta är helt oacceptabelt. Nu är det dags att vi gör det straffbart att köpa sex utomlands, säger Lena Olsson, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

I Norge har Vänsterpartiets systerparti varit framgångsrika i regeringsställning och fått just ett sådant förbud på plats. I min värld är dock en sådan lagstiftning fullständigt absurd, kränkande och farlig. För det första så visar det på en självgodhet och bristande respekt för andra länders demokratiska system. Vad ger oss rätten, att som svenskar, sätta oss över demokratiskt fattade beslut kring hur saker och ting ska fungera i t ex Tyskland? Nästa fråga gäller hur lagen ska kunna efterlevas? Ska vi tvinga andra länder att släppa in operativ svensk polismakt på deras territorium? Vad händer om utländska myndigheter finner det lämpligare att inhemsk polis kontrollerar att svenska medborgare följer inhemsk lagstiftning istället för att svensk polis på plats ska kontrollera att svenska medborgare följer svensk lagstiftning? Utöver detta så är det definitivt på plats att vi drar en tydlig moralisk gräns över vilken makt svenska myndigheter kan ha över svenska medborgare. Att den svenska staten ska kontrollera medborgarna även efter att de har lämnat landet är definitivt att gå över gränsen.

Utöver dessa invändningar bör Vänsterpartiet, och t ex Thomas Bodström som är positivt inställd till förslaget, fråga sig om vi verkligen vill se denna typ av lagar ur ett globalt perspektiv. Vill vi att t ex polska myndigheter aktivt ska jaga polska kvinnor som utför en abort i Sverige? Om inte, är detta då en rimlig väg att gå?

Idag finns en liknande lagstiftning redan på plats när det gäller pedofili. Den lagen kan diskuteras, men kan ändå möjligen vara rimlig då det handlar om mycket grova brott. Att kalla sexköp mellan två myndiga individer för grov brottslighet blir enbart löjligt. I teroin är jag definitivt emot även den svenska sexköpslagen. Är det verkligen rimligt att staten ska lägga sig i en överenskommelse mellan två myndiga männsikor? Ja, möjligen finns det en poäng om det kan bevisas att lagen leder till långt mycket lägre efterfrågan och därmed mindre fall av t ex trafficking. Detta bör dock granskas oerhört noga och det bör påpekas att såväl trafficking, drogmissbruk, kränkande behandling och tvång är strängt förbjudet även utan en svensk sexköpslag. Jag är därför kraftigt skeptisk till den svenska sexköpslagen, men ändå beredd att ompröva ståndpunkten när jag sett övertygande bevisning på fördelarna med lagen.

Klart är i alla fall att de som driver ett förbud mot sexköp utomlands fullständigt har tappat greppet om verkligheten. Dessa personer har, i mina ögon, en obehaglig självbild som någon form av moraliska överdomare som tar sig rätten att sätta sig över demokratiskt fattade beslut i andra länder. Att sedan inte heller reagera på det märkliga med att svenska medborgare alltid, för all framtid, skall kontrolleras av svenska myndigheter även efter en flytt utomlands? Vänsterpartiet tar, i och med förslaget, ett steg mot den politik som deras tidigare systerpartier drev bakom järnridån. Ingen fick då lämna landet eftersom det då inte kunde garanteras att de följde den inhemska lagstiftningen. Är det verkligen ett steg mot denna DDR-syn på medborgarna som Sverige ska ta 2010?

Läs också bloggen Svart på vitt som skriver mycket bra i ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar