onsdag 24 juni 2009

Olycklig extremism

Partiledarna för de rödgröna partierna har gett sig ut på tågturné samt publicerat en debattartikel i SvD. Budskapet går ut på att det krävs större satsningar på kommuner, landsting, grön omställning, jobb, utbildning och välfärd. Kostnader som skall finansieras i form av höjda skatter.

Att man propagerar för höjda skatter är naturligt eftersom man tyckte att läget var bättre 2006 med ett skattetryck på 50 % av BNP istället för de 48 % som vi har i nuläget. Däremot tycker jag att det är ett felaktigt och märkligt resonemang. Jag kan inte förstå hur man kan tro att man kan återinföra förmögenhetsskatten, höja marginalskatterna från dagens 57 % samt utöka ledningen i listan på länder med världens högsta skattetryck utan att tro att det har några negativa konsekvenser för tillväxten. Hur kan man tro att höjda inkomstskatter leder till att folk arbetar mer när man samtidigt tror att höga alkoholskatter leder till minskad konsumtion?

Jag är rädd för att hela resonemanget bygger på nationalism. Den svenska Socialdemokratin har utgångspunkten att Sverige är ett globalt föregångsland som leder världen med någon form av idealiskt system som går under rubriken "den svenska modellen". Att höja skattetrycket blir då ett naturligt steg trots att vi har världens högsta skattetryck. Eftersom vår väg är den korrekta och alla andra länder har valt fel, så blir det naturligt att ta ytterligare ett steg ifrån den linje med mer moderata skatter som samtliga andra länder har valt.

Jag är inte så säker på att det svenska systemet är överlägset. Jag tror vi har mycket att lära av andra länders erfarenheter och jag tror att det skulle finnas stora fördelar med ett skattetryck som låg på någon form av genomsnittsnivå. De rödgrönas politik är, ur ett globalt perspektiv, ren extremism. Det är enbart Danmark som idag är i närheten av det skattetryck som regeringen Reinfeldt står för, vilket gör att vi redan nu har ett exceptionellt högt nivå. Genom åren har vi tydligt sett de negativa konsekvenserna av såväl höger- som vänsterextremism. På samma sätt är jag övertygad om att skatteextremism är helt fel väg att gå. Att denna skatteextremism dessutom bygger på Socialdemokratisk nationalism gör situationen än värre! Min förhoppning är att de rödgröna partierna istället använder sitt internationella perspektiv som man säger sig värna. Frågan man bör ställa sig är om svensk Socialdemokrati står för en globalt överlägsen strategi, eller om man har något att lära av amerikaner, finnar, tyskar, fransmän, kineser, mexikaner, japaner och indier?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar