tisdag 30 juni 2009

Skadlig populism

Nu står det klart att de rödgrönas höjning av fastighetsskatten för "lyxvillor" som handlar om den, enligt partierna, viktiga omfördelningen mellan rik och fattig berör cirka 30 000 personer och väntas inbringa cirka 300 miljoner kronor.

Att skriva en speciallag som innebär en extra skatt för endast 30 000 personer är ett exempel på hur politik inte ska bedrivas. Det är högst ineffektivt, krånglar till skattelagstiftningen samt är en olycklig signal till de medborgare som berörs och som redan ofta bidrar med de största skatteintäkterna per person. Som exempel kan nämnas att det i Norrbotten finns sju personer som berörs av denna skatt, enligt Miljöpartiets Peter Eriksson. Intäkten på 300 miljoner kronor räcker ungefär till finansieringen av ett modernt badhus. Detta är skadlig populism som de rödgröna borde ha vett att lämna över till Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar