onsdag 18 februari 2009

Saab och staten

SAAB har gått med förlust under 19 av de senaste 20 åren. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Mona Sahlin och vänstern argumenterar för att staten ska gå in och rädda bolaget med skattepengar. Man menar att SAAB befinner sig "i en tillfällig kris" och vägrar bevisligen att ta del av bolagets tidigare årsredovisningar. Hur den svenska regeringen ska lyckas skapa en vinst i bolaget får vi inga svar på!

Personligen ser jag Socialdemokraternas utspel som ytterligare ett exempel på hur partiets företrädare brister i respekt för skattebetalarnas pengar. Om Sahlin, Ohly och Östros tror så oerhört mycket på SAAB som bolag så föreslår jag att man investerar sina egna organisationers pengar i bolaget. LO har t ex en lång historia som stor ägare på börsen och jag är övertygad om att GM just nu erbjuder ett riktigt bra pris på bolaget! Däremot tycker jag det är skrämmande när man är beredd att satsa, mina hårt inarbetade skattepengar, på ett bolag som har gått i förlust i 20-års tid!

Ett återkommande argument för en statlig intervention i SAAB är att andra regeringar stödjer sin bilindustri. I mina ögon blir inte ett felaktigt och skadligt agerande bättre för att andra gör fel. Snarare tvärtom! Problemet är att det byggs alldeles för många bilar i förhållande till efterfrågan. Om den globala vänstern får som den vill, så kommer vi att fylla parkeringsplats efter parkeringsplats med överblivna bilar tillverkade i statlig regi. Har vi inte bättre saker att satsa skattepengarna på globalt? Ett vaccinationsprogram i Afrika kanske är en vettigare investering, eller?

Bland de mest fanatiska förespråkarna för statligt stöd till SAAB finner man rena konspirationsteorier som att GM har tagit alla fina idéer från SAAB till amerikanska märken, eller att bolaget har genererat stora vinster som har dolts i det stora stygga amerikanska moderbolaget. Denna typ av argumentation bygger på ren nationalism som inte borde höra hemma inom socialdemokratin!

Grunden i marknadsekonomin är att bolag som inte går ihop skall försvinna. Det är därför självklart det enda vettiga att avveckla SAAB. Det blir naturligtvis en tuff omställning för de anställda, men långsiktigt det enda raka. Jag är övertygad om att det finns en kompetens, ett kunnande och en innovationsförmåga hos dessa grupper som gör framtiden ser ljus ut. Historiskt har alltid nedlagda näringar ersatts av någon annan form av innovativ produktion, vilket i sin tur skapat ett allt större välstånd. Jag är övertygad om att en nedläggning av SAAB gör att såväl Sverige som Trollhättan står bättre rustade och har en mer gynnsam situation om tio år.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2487399.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar