fredag 22 maj 2009

Alliansen måste agera mot orättvisor

Äntligen kommer det en Moderat som talar klarspråk i LAS-frågan. Det är MUF:s ordförande Niklas Wykman som i SvD beskriver alliansregeringens svek mot ungdomarna när man valt att låta den Socialdemokratiska diskrimineringslagstiftningen fortgå.

Ingen kan bli förvånad över att Piratpartiet får många väljare bland ungdomarna. Personligen ser jag oerhört stora nackdelar och problem med enfrågepartier, men samtidigt tror jag att en röst på Piratpartiet bland t ex förstagångsväljare som en protest mot det etablerade partisystemet. Detta är, ur LAS-perspektivet, en helt rimlig reaktion.

Socialdemokraterna driver en linje för att värna svenska kollektivavtal, värna det svenska välfärdssystemet, LAS och tvinga svenska medborgare att hålla sig till det svenska sjukvårdssystemet. I mina ögon är Socialdemokraterna ett stockkonservativt parti som endast finns till för att gynna de etablerade i samhället på bekostnad av de som på allvar har det svårt.

Svensk ekonomi bygger till största delen på export och har gynnats oerhört av fri konkurrens och globalisering. Denna öppna marknad brukar hyllas av Socialdemokrater. När sedan svensk byggproduktion möter konkurrens från utlandet vill man, i protektionistisk anda, helt stänga gränserna och tvinga dessa krisdrabbade balter att leva i fortsatt fattigdom, trots att vi vet att en öppen markand är långsiktigt bäst för alla parter. Svensk socialdemokrati driver en enda linje. Vi skall värna LAS och gynna de som har jobb på bekostnad av ungdomar och invandrare, vi skall stänga våra gränser för konkurrens för att gynna svenska byggnadsarbetare på bekostnad av deras östeuropeiska kollegor, vi skall fortsätta med ett generellt bidragssystem för att ha en högst begränsad invandring och gärna förtala dessa drivkraftiga individer genom hot om den massinvandring som skall ske i form av social turism.

Svensk socialdemokrati står på de starkas sida. Man värnar svenska välbetalda etablerade vita män på bekostnad av svenska ungdomar och invandrare, baltiska byggnadsarbetare och helt statslösa båtflyktingar som hålls ute med argument om att fri invandring raserar vårt välfärdssystem. En röst på Socialdemokraterna är en röst för fortsatta statsunderstödda priviligier för etablerade och svenska män. Jag tycker det är upprörande och fel!

1 kommentar:

  1. Mycket bra skrivet! Har länkat!

    http://jacoblundberg.blogspot.com/2009/05/lat-mig-bjuda-under.html

    SvaraRadera