onsdag 20 maj 2009

Ulvskog och ungdomarna

Att Socialdemokraterna har valt att lansera Marita Ulvskog som sin toppkandidat till EU-parlamentsvalet är ytterst märkligt. Med sin negativa inställning till allt vad EU-samarbete heter kan hon knappast ses som en progressiv och visionär kraft som kan utveckla samarbetsformerna medlemmarna emellan. Dessutom har hon tidigare utmärkt sig med åsikter långt till vänster inom det Socialdemokratiska partiet. Det uppskattas naturligtvis av vissa vänsterkrafter, men frågan är hur taktiskt riktigt det är med tanke på att det framförallt är mittenväljare som Socialdemokraterna kämpar om?

Förutom att man gjort ett underligt val av förstakandidat, så har man valt att gå till val under en ännu märkligare paroll. Kravet är att EU halverar ungdomsarbetslösheten fram till 2015. För det första kan man fråga sig vad detta har med EU-parlamentet att göra och vilka beslut man vill genomdriva för att nå dit? För det andra kan man fråga sig om Marita Ulvskog är rätt person att halvera EU:s ungdomsarbetslöshet? Hon har tidigare suttit i en svensk Socialdemokratisk regering under perioder då den svenska ungdomsarbetslösheten konstant har varit oerhört mycket högre än EU-snittet. Faktum är att Sverige måste ses som ett skräckexempel på hur illa det kan gå för ungdomar på arbetsmarknaden. Detta gäller såväl under Socialdemokratiska som borgerliga regeringar, vilket kanske gör t ex danska parlamentariker mer lämpade för den uppgiften.

Det finns naturligtvis ett självklart svar på frågan varför det ser ut på detta sätt. Vår svenska LAS har nämligen bara ett enda syfte. Att gynna de etablerade på arbetsmarknaden på bekostnad av våra invandrare och ungdomar. Så länge vi behåller LAS kan jag garantera att vi fortsätter att han en abnormt hög ungdomsarbetslöshet. Frågan är hur Ulvskogs lösning på problemet ser ut? Ett tips till alla EU-parlamentariker är att verka för lagstiftning som gör att EU-domstolen kan agera mot länder som genom lagstiftning diskriminerar sina ungdomar och invandrare. Förtjänar man inte en chans bara för att man omöjligt kunnat ha haft en lång anställning?

1 kommentar:

 1. Hyckleriets drottning

  Marita Ulvskogs ideologi är kommunistisk med en bakgrund i KFML och hon har agerat på yttersta vänsterkanten i Socialdemokraterna och natt sin position genom att saga sig varit emot girighet och överbetalningar av löner och bonusar i näringslivet.
  Hon kallade den borgerliga valsegern 76 for "en statskupp" och att Lars Lejonborg var en valdtaktsman och hon var en av orsakerna till Socialdemokraternas valforlust varfor hon sparkades som partisekreterare .
  Mona Sahlins satt att fa bort henne ur svensk politik var att utse henne till Socialdemokraternas forsta namn som kandidat till EU
  Marita Ulvskog har alltid obstruerat och motarbetat Eu och nagot annat skal an hennes forsorjning finns inte for att hon skall vara i Brussel men när det yppar sig en möjlighet for henne sjalv till en högavlönad arbetsfri drönartillvaro då kommer saken i ett annat läge, då försvinner ideologin som hon sagt att varit hennes drivkraft hela livet och hon ar beredd att pa skattebettalarnas bekostnad for miljonbelopp bli delegat i EU for att motabeta organisationen innifran. Hyckleri och girighet driver henne och integritet forstar hon inte vad det betyder.

  i kommuner och landsting påverkas sex av tio beslut direkt eller indirekt av beslut fattade i EU och De svenska delegaterna skall verka for att EU:s fordelar kommer landet till del genom forhandlingar och overenskommelser.
  Nu profilerar Marita Ulvskog sig med att hon vill sparka EU ordforande Barosso precis som om hon kan påverka det. Att sanda en sa omdommeslos gaphals till Brussel bara for att forsoja henne med ett arbetsfritt lyxliv ar ett hyckleri och illa underbygg beslut baserat pa inrikes partipolitik. .
  EU kostar landet miljardbelopp och att valja in henne for att motarbeta och obstruera kan inte vara i landets intresse.
  Mona Sahlin far forsoka forsorja sin politruck pa annat satt an genom dina skattepengar
  och sand en delegat till EU som vill gora nagot genom din rost.

  SvaraRadera