måndag 11 maj 2009

Imponerande engagemang

Helgen spenderade jag på Centerpartiets stämma i Örebro. 600 ombud visade ett imponerande engagemang. Schemat var späckat, vilket innebar att torsdagens förhandlingar avslutades 02.00 för att sedan återupptas 08.00 på fredagen. Medan vi besökare kunde välja att följa debatten på TV och stanna sent på bankettens efterfest slet dessa ombud nästintill dygnet runt med viktiga politiska debatter.

Jag är övertygad om att det ser ut precis på samma sätt på samtliga partiers stämmor. Lägg dessutom till alla timmar som läggs ned på partipolitik runt om i kommunerna. I samtliga dessa fall hamnar det om slitsamt ideellt arbete som fungerar som en grund för hela det demokratiska systemet. Jag är djupt imponerad över alla dessa amatörpolitikers engagemang och allt frivilligt arbete som sker inom det svenska partiväsendet. Det vore på sin plats att vi visade våra folkvalda en lite större respekt. Det är lätt att glömma att de som idag är förhållandevis välbetalda yrkespolitiker har lagt ned ett enormt arbete genom åren för att nå den positionen. Att sedan majoriteten av partiarbetet sköts av personer som lägger ned sin fritid på dessa frågor gör att det känns trist att politikerföraktet är så pass utbrett som det är i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar