söndag 3 maj 2009

Det blir fel med usla argument

Centerpartiet har, via Jörgen Johansson, gjort ett utspel där man förespråkar ett avskaffande av avdragsrätten för privat pensionssparande. Argumentet för förslaget går ut på att avdragsrätten framförallt gynnar män med höga inkomster, missgynnar kvinnor samt innebär ett skattebortfall för kommuner och landsting.

Efter att ha jobbat, bland annat med pensionsfrågor, i snart tio år har jag en liten annorlunda syn på frågan och anser Johanssons argument vara högst bristfälliga. Jag skulle ha full förståelse om man ville avskaffa avdragsrätten med motiveringen att avdrag krånglar till skattesystemet i onödan och att det är bättre att jobba med generella skattesänkningar. Det är, för övrigt, ett argument som denna regering helt har tappat bort med alla sina riktade åtgärder och diversifierade skatteskalor.

Johansson har en poäng i att det är mer gynnsamt för höginkomsttagare att pensionsspara, men sedan blir argumentationen en aning fånig.

- Att göra detta till en kvinnofråga är bara löjligt. I sådana fall har man utgångspunkten att löneskillnaderna mellan könen kommer att vara bestående, vilket är en utgångspunkt som jag inte vill se hos en regeringsföreträdare.

- De flesta kommer att få runt 60-65 procent av sin lön i pension. Mot den bakgrunden är det rimligt att folk uppmanas att själva ta ansvar för sin framtida situation. En borttagen avdragsrätt leder därmed till fler riktigt fattiga pensionärer. Vad är egenvärdet med det?

- Jag är inte fullt övertygad om att det behöver vara en dålig affär för låginkomsttagare att pensionsspara. Johansson använder också argumentet att skatten mycket väl kan vara högre i framtiden. Återigen en ganska trist utgångspunkt från en borgerlig politiker.

- Visst kan låginkomsttagare även spara genom t ex kapitalförsäkringar, men min erfarenhet säger mig att dagens pensionssparare inte resonerar på samma sätt. För många ses inlåsningseffekten som något oerhört positivt och som en förutsättning för att ett långsiktigt sparande är möjligt. Det handlar om alla de individer som har svårt att hålla i sina pengar och kanske är det just denna grupp som har störst behov av en extra löpande inkomstförstärkning som pensionärer?

- Johansson väljer dessutom att se sparandet som en kortsiktigt hög kostnad för kommuner och landsting i form av skattebortfall. Vilken skatt tas idag ut från de pensionsförsäkringar som är under utbetalning och som tecknades under t ex 80-talet? Ett avdrag idag ger förstås en skatteintäkt i framtiden. Det blir oerhört motsägelsefullt att hävda att avdragsrätten inte är lönsam för spararna samtidigt som det innebär ett stort skattebortfall.

Förslaget hade fyllt en funktion om argumentationen hade gått ut på att förenkla skattesystemet i en miljö där man successivt arbetar mot ett allmänt lägre skattetryck. Med Johanssons argument faller hela idén platt till marken. Utgångspunkten tycks endast vara att kortsiktigt öka skatteintäkterna genom att begränsa individens möjlighet att själv styra sin situation som pensionär. Det är en utgångspunkt som hör hemma inom Socialdemokratin och inte inom Centerpartiet.

1 kommentar:

  1. Då jag numera bor i USA och läser SVD på Internet kan jag inte låta bli att undra om det är någon slags politisk korrekthet i Sverige att yrka för högre skatter och hitta fel på skattesänkningar.

    En annan fundering jag har; om det nu är så jämlikt därhemma som man påstår, varför skulle då pensionsavdrag gynna män men inte kvinnor?

    SvaraRadera