lördag 23 maj 2009

Svenskar i kalla kriget

En klar majoritet av svenskarna är fortfarande emot ett svenskt NATO-medlemskap. Är inte detta oerhört märkligt? I princip alla demokratiska stater i världen är idag medlemmar medan diktaturerna står utanför. Vad är det vi skall vara neutrala emellan? Har vi svårt att ta ställning mellan demokrati och diktatur?

Omvärlden har förändrats radikalt. Svenska folket lever tydligen kvar i kalla krigets dagar. Neutrala ska vi vara och Sverige kommer att gå under för att regeringen avskaffar världens tredje sista apoteksmonopol som nu bara återfinns på Kuba och i Nordkorea. Men det är klart! Vi står i alla fall tillsammans med kubanerna och nordkoreanerna utanför NATO. Det är väl alltid en tröst, eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar