tisdag 15 september 2009

Demokrati kräver öppenhet

Vi fattar dagligen mängder med beslut. Det kan handla om allt ifrån val av studier och barnomsorg till vardagliga saker som vilken korv vi väljer på ICA. För att kunna fatta rationella beslut behöver vi viss information och kunskap. Av just den anledningen har också politikerna stiftat mängder med lagar som skall se till att producenter av varor ger konsumenterna nödvändig information som ska hjälpa dem i deras beslutsfattande. Producenterna är skyldiga att redogöra för kötthalten och ursprungsland på korven på samma sätt som fondbolag är skyldiga att redogöra för exakt vilka kostnader som har belastat kundernas fondsparande.

De flesta tycks vara överens om att detta är en rimlig och bra princip.

På samma sätt ska väljarna utvärdera de politiska alternativen. En mycket relevant fråga är då förstås om politikerna har levererat rimliga tjänster i förhållande till de skatter som medborgarna har bidragit med. Tyvärr är detta svårt idag. Till skillnad från redogörelsen för kötthalten i korven, eller fondavgifternas storlek är det svenska skattesystemet ytterst komplicerat och det är mycket svårt för medborgarna att få en överblick över de skatter de verkligen betalar. Detta problem skulle delvis kunna lösas med enkla medel.

Ett första steg för att förbättra förståelsen hos medborgarna vore att de fick en klar bild av hur mycket som togs ut i arbetsgivaravgifter. Detta skulle enkelt kunna lösas genom att man slutade dölja denna skatt och istället öppet redovisade hela skatteuttaget på de anställdas lönebesked.

Idag får t ex en inkomsttagare med 25 000 kronor i bruttolön betala en inkomstskatt på 6 244 kronor. Detta skulle lika gärna kunna redovisas som en bruttolön på 32 850 kronor och istället med en avdragen inkomstskatt på 14 094 kronor. Det vore rimligare eftersom det är just så verkligheten ser ut. En enkel åtgärd som varken påverkar skatteintäkterna, arbetsgivaren eller den anställde.

Är det inte precis lika rimligt att skatter redovisas öppet som att Scan redogör för kötthalten eller att SEB synliggör sina fondavgifter? Detta borde rimligen inte vara något som delar de politiska blocken. Vem kan argumentera för att bristande öppenhet och okunskap hos väljarna har en positiv inverkan på demokratin?

(Inlägget har även publicerats på Stureplanscenterns hemsida www.stureplanscentern.se)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar