onsdag 9 september 2009

Tragisk populism

Thomas Östros och Mona Sahlin skriver idag ett inläggDN-debatt där man bland annat nämner sina tidigare krav på återinförd förmögenhetsskatt, höjd skatt på "lyxvillor" och höjd inkomstskatt för inkomster över en miljon kronor per år. Tanken är att "de rika" nu ska få betala nya satsningar inom välfärdssektorn.

Problemet är att dessa skattehöjningar bara innebär några enstaka miljarder i intäkter till statskassan. Problemet är att detta enbart handlar om ren och skär populism. Problemet är att dessa straffskatter endast berör något tusental individer och att dessa individer redan idag bidrar med stora skatteintäkter. Risken är uppenbar att dessa åtgärder kommer att kosta statskassan mer än de inbringar.

Inkomster över en miljon kronor beskattas idag med en marginalskatt på mellan 55 och 57 %. Om vi dessutom lägger till sociala avgifter så innebär det att en framgångsrik företagare får betala 884 000 kronor i skatt idag för ett extra löneuttag på en miljon kronor. Företagaren behåller 430 000 kronor. Det tycker Mona Sahlin och Thomas Östros är alldeles för mycket. Detta trots att Socialdemokraterna tidigare gått med på en skattereform som maximerat marginalskatterna till 50 %. Att 57 % av en lönehöjning eller av förtjänsten av en timmes övertid försvinner i skatt tycker dessa Socialdemokrater är alldeles för lite. Man häpnar! Behöver vi inte stimulera framgångsrika männsikor att jobba mer och hårdare istället?

Den nya förmögenhetsskatten kommer att inbringa några enstaka miljarder om vi väljer att bortse från de negativa konsekvenserna. Det handlar om 2-3 promille av de årliga skatteintäkterna, vilket är att betrakta som helt ointressanta belopp. Idag beräknas någonstans mellan 800 och 1000 miljarder ha placerats utomlands av svenskar på dolda konton. Detta kapital skulle kunna fungera som viktigt riskkapital i landet. Detta kapital skulle med kapitalskatt och en avkastning årligen på fem procent inbringa ca 15 miljarder per år i skatteintäkter. Denna möjlighet sumpar nu Socialdemokraterna för att "de rika" ska betala nya välfärdssatsningar.

Det värsta av allt är att Mona Sahlin och Thomas Östros har alla dessa fakta. De vet att förmögenhetsskatten inbringar helt ointressanta summor, de vet att den har skadliga effekter, de vet att den kostar mer än den smakar, de vet att den hotar istället för att skapa välfärd. Trots denna kunskap väljer de att lansera förslaget. Denna populism är tragisk och jag blir både ledsen och beklämd att dessa framstående politiker väljer att låta socialistisk verklighetsfrånvänd retorik gå före entydiga forskningsresultat baserade på vetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar