söndag 12 april 2009

Begränsa politiken

Socialdemokraterna har lagt fram ett nytt förslag gällande förbättrad mathållning i äldrevården. Den mest uppmärksammade delen av de tankar som Ylva Johansson presenterade innebär att de äldre ska ha rätt att önska sig festmåltider vid fem tillfällen per år.

Jag är övertygad om att man vill väl och att förslaget förmodligen är mer genomtänkt och bearbetat än vad Aftonbladet ger intrycket av. Ändå blir jag bara så trött. Politiker från samtliga partier har en obehaglig övertro på sin egen förmåga och på effekterna av detaljreglering. Jag tror, att Ylva Johansson på fullaste allvar, inbillar sig att hon lägger fram ett förslag som skulle förbättra samhället. Det hon glömmer bort är att hon sätter sig över såväl lokalpolitiker, privata entreprenörer med vårdbolag och anställda. Det vill säga alla som på lokal nivå har till uppgift att driva vårdhem på ett så bra sätt som möjligt. Vad har egentligen Ylva Johansson för syn på dessa människor som är aktiva i verksamheten? Jo, uppenbart att de är helt inkompetenta och odugliga. Vad värre är att hon dessutom försöker detaljreglera livet för de individer som tar del av vården. Ett överförmynderi och en sjuk övertro på politisk styrning som är väldigt obehaglig och dessutom på tok för vanligt förekommande inom samtliga riksdagspartier. Det behövs uppenbarligen en ny sorts politiker som vågar ta ett steg tillbaka och låta såväl kommuner, företag, föreningar och individer utvecklas på sitt eget sätt i en fri miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar