onsdag 15 april 2009

Hög skatt skapar problem

Regeringens vårbudget innehåller inga stora överraskningar och är egentligen inget att hetsa upp sig över. I mina öron låter Anders Borg väl mycket som en klassiskt skolad Socialdemokrat när han lyfter fram fördelarna med ökade utgifter för arbetsmarknadspolitiken. Generellt är jag oerhört skeptisk till den typen av satsningar och mitt förtroende för åtgärderna ligger på mycket låg nivå. Å andra sidan är mina erfarenheter begränsade och möjligen fyller denna typ av åtgärder en funktion i en mycket dyster situation?

Trist är i alla fall att regeringen helt väljer att undvika offensiva åtgärder som de facto skulle bidra till att långsiktigt minska arbetslösheten. Vi behöver bättre förutsättningar för företagande, bygga ut den privata tjänstesektorn samt sluta låsa ut invandrare och ungdomar från arbetsmarknaden. Med andra ord krävs sänkta sociala avgifter, ett avskaffande av 3:12-reglerna, sänkta inkomstskatter, slopande av moms i tjänstesektorn samt ett avskaffande av LAS. En lag som endast har till syfte att gynna äldre vita svenskar genom att stänga ute alert och kompetent konkurrens på arbetsmarknaden i form av invandrare och ungdomar, vilket måste ses som en gigantisk orättvisa.

Självklart får man ha en viss förståelse för att det är svårt att genomföra den typen av offensiva åtgärder i en extrem krissituation. Å andra sidan kan jag rada upp besparingsåtgärder.

- Är det rimligt med 1,5 års betald föräldraledighet?
- Är det rimligt med barnbidrag?
- Är det rimligt med bara en karensdag?
- Är det rimligt med bostadsbidrag till andra än stora barnfamiljer?
- Är det rimligt med kommunala bidrag till t ex golfbanor?
- Är det rimligt att bensinen bara ska kosta tolv kronor litern när den innebär en katastrof för miljön?
- Är det rimligt att varje såld biljett till många kulturinstitutioner kostar skattebetalarna över 2000 kronor?

Nej, om vi avstår från dessa excesser kan vi göra det billigare att anställa, driva företag och utnyttja bolagens tjänster. Det finns två alternativ. Antingen kör vi vidare med denna bidragsfest och ett, ur ett internationellt perspektiv, helt absurt skattetryck, eller så gör vi besparingar och skapar jobbmöjligheter för alla. För mig är valet enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar