onsdag 15 april 2009

Politikerförakt

Idag har regeringens budget presenterats. Utan att ha hunnit sätta mig in i detaljerna, så blir jag så trött på politiker som agerar på ett sådant sätt att det självförvållat leder till ett gigantiskt politikerförakt. Ett tydligt exempel är Borg och Östros som bråkar huruvida Sverige satsar mycket eller lite i extra stimulanser för att möta finanskrisen. Svaret är att båda har rätt.

Borg hävdar att Sverige ligger i topp, vilket stämmer. Östros menar att Sverige satsar 0,4 % av BNP och att snittet i EU ligger på 0,8 %, vilket är precis lika korrekt. Östros väljer att prata enbart extraordinära åtgärder medan Borg inkluderar de kostnader som stiger per automatik i form av t ex A-kassa. Vilken siffra man väljer att titta på avgör således om Sverige gör lite eller mycket jämfört med andra länder för att lindra finanskrisen.

Både Östros eller Borg är tillräckligt begåvade för att ta till sig fakta. De vet mycket väl hur det ligger till och att båda siffrorna har relevans. Trots detta kan frågan divideras i veckor. Det är däremot ett direkt korkat agerande från dessa båda herrar. Det föder, med all rätt, ett politikerförakt som i förlängningen skadar demokratin. Ta ert ansvar, sluta spela dumma och höj omedelbart debattnivån!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar