torsdag 23 april 2009

Inkonsekvent Falkvinge

Lagmannen i rättegången mot The Pirate Bay anklagas nu av de åtalades advokater för att ha befunnit sig i en jävsituation och kräver därför att rättegången görs om. Huruvida fallet är tillräckligt grovt för att räknas som jäv eller inte har jag ingen uppfattning om. Klart är i alla fall att det är oerhört klantigt hanterat av lagmannen. Han borde uppenbarligen ha tänkt tanken att det kunde vara en situation som kunde bli föremål för kritik och borde därför ordentligt ha utrett frågan ordentligt innan rättegången startade. Nu riskerar hans klantiga misstag att kosta skattebetalarna stora pengar.

Vad som däremot är högst intressant med dagens nyhet är att Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge har skickat ut ett pressmeddelande där han kräver att rättegången görs om. Detta är något nytt i svensk politik. Det är högst anmärkningsvärt att en partiledare till ett parti som mycket väl kan bli indvald i såväl Europaparlamentet som Sveriges Riksdag har synpunkter på hur en enskild rättegång har skötts. Detta visar, om inte annat, att Piratpartiet är en politisk kraft som skiljer sig kraftigt åt från andra etablerade partier.

Att Mona Sahlin skulle ha synpunkter på ett enskilt våldtäktsmål eller att Fredrik Reinfeldt skulle rasa över hur en domstol tolkade skattelagstiftningen är fullständigt otänkbart. Rick Falkvinge har uppenbarligen inte gjort samma tolkning av sin roll som politiker.

Personligen tycker jag att Falkvinges agerande är olämpligt och trist. Domstolarnas oberoende är av central betydelse i ett demokratiskt system. Ur det perspektivet får vi alla ett bättre samhälle om våra politiker håller sig till de frågor där de ska tillämpa inflytande. Rick Falkvinge är annars bra på att argumentera för behovet av rättssäkerhet, integritet och individens skydd mot staten. Självklart ska de åtalade ha rätt till en ny rättegång om det visar sig att fel ha begåtts. Den frågan skall dock avgöras av en domstol och inte av politiska partiledare. Falkvinges agerande gynnar inte rättssäkerheten där det är av central betydelse att våra politiker inte försöker påverka våra oberoende domstolar. Falkvinge är med andra ord oerhört inkonsekvent i sin politiska retorik.

12 kommentarer:

 1. Jag är benägen att instämma. Fast ibland är det en balansgång. Jag tycker att det var rätt att kritisera det faktum att polisen som var ansvarig för TPB-utredningen direkt efter (eventuellt med förhandlingar om anställningsvillkor som överlappade med utredningen) anställdes av Warner Brothers.

  SvaraRadera
 2. Jag ser inte problemet med att jag, som aspirerande lagstiftare, observerar brister i rättssäkerhet som kan behöva politiska lösningar?

  I det här fallet är det otroligt anmärkningsvärt att domaren inte ser en tillstymmelse till jävpotential, och att ingen annan i omgivningen heller reagerar. Det är en indikation på att det finns en mycket utbredd korruption i det svenska rättssystmet, som ingen reflekterar över.

  SvaraRadera
 3. Jo, Rick Falkvinge, det är ett problem när du debatterar ett enskilt rättsfall. Du kan gärna ge dig in i allmänna diskussioner kring vårt rättssystem. Däremot bör du inte ha synpunkter på domstolars hantering av enskilda fall.

  Att du säger dig värna om rättssäkerheten rimmar illa med ditt agerande i egenskap av partiledare. Om ditt agerande är rätt, vem ska då bedömma vilka andra politikers synpunkter på specifika rättegångar som är relevanta?

  Vad är nästa steg? Ska statsråd ha åsikter om hur en domstol ska tolka tryckfrihetsförordningen när journalister riktar kritik mot regeringen?

  SvaraRadera
 4. Givetvis måste politiker kommentera och reageara om lagen tillämpas annorlunda än politikerna avsåg. Något annat blir ju helt orimligt -- då får vi ingen kvalitetsmätning allt på lagstiftningsarbetet.

  SvaraRadera
 5. Jag håller definitivt med Falkvinge i detta. Om en person som ser rättsliga övertramp inte kräver att något görs, vare sig den personen är en vanlig fabriksarbetare eller en högre uppsatt politiker, så är han inte mycket bättre än de som begått övertrampet.

  Och om personen även har tillgång till en bred medial platform, desto bättre. Då ökar ju sannolikheten att något händer i frågan.

  Och naturligtvis så blir det väl en domstol eller annat undersökande organ som tar tag i frågan när den väl uppdagats, eller tror du inte?

  SvaraRadera
 6. Jag tycker det är svårt att ta ställning. Självklart tycker jag att man måste ifrågasätta detta eventuella jäv, men jag reagerade en aning när Rick kommenterade saken. Man måste ju som politiker få ifrågasätta lagarna och gå till val på just detta ifrågasättande. Detsamma gäller väl egentligen tillämpningen av lagarna, det hör ju ihop (eller ska i alla fall göra det). Men jag tycker det är svårt att helt ta ställning i frågan. Inväntar fler kloka synpunkter.

  SvaraRadera
 7. Samtidigt som man säger att domstolar ska vara skiljda från politikerna så måste jag undra varför nämndemännen i tingsrätten är politiker...

  SvaraRadera
 8. Ingen speciell23 april 2009 16:51

  Andreas Bjerke: Du blandar inte ihop politikerrollen med ministerrollen nu då?

  Ministerstyre är ju förvisso fel.

  SvaraRadera
 9. Självklart måste en politiker som brinner för rättssäkerhet kritisera ett domslut som uppenbarligen är allt annat är rättssäkert. Vore tjänstefel annars.

  Det vore skillnad om har var justitieminister.

  Är det inte värre när en sittande finansminister (och statsminister) kritiserar Swedbank för att de inte sänker räntan för sina kunder... bara för att ta ett exempel.

  SvaraRadera
 10. Hej. Idag på direktsänd (SVT24) riksdagsdebatt sade kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth att hon välkomnar domen mot The Pirate Bay.

  Att politiker, ens i ledande positioner, yttrar sig i enskilda fall är inte ovanligt. Om en minister dock, som Thomas Bodström misstänks (än idag) ha gjort, arbetar för att ett rättsmål ska tas upp - _då_ är det oerhört allvarligt.

  SvaraRadera
 11. Vad är det för snack om att politiker inte skulle kunna uttala sig om att de tycker en rättegång har gått fel till?

  Om det på 80talet hade visat sig att det var Christer Petterssons pappa som var domare i Palme-mordet, men ingen hade upptäckt det förens efter domen; tror du inte att Ingvar Carlsson hade gått ut med ett statement "Rättegången måste tas om! Det är ju rent jäv!"? . . Jag tror inte han hade hållit tyst.

  SvaraRadera
 12. Självklart är det en stor skillnad på om en minister hade agerat på samma sätt. Ett statsråd hade då begått ett brott, vilket jag inte på något sätt anklagar Falkvinge för.

  Vi har däremot haft en lång tradition i detta land där toppolitiker undvikit, av demokratiskäl, att ha synpunkter på ensilda rättsfall. Rick Falkvinge får, i egenskap av partiledare för ett parti som närmar sig parlamentsplatser, anses som en topplitiker. Falkvinge avviker således från en svensk tradition bland partiledare, vilket jag anser vara olyckligt.

  Hur skulle det t ex upplevas om Mona Sahlin, Göran Persson och Ingvar Carlsson gjorde ett gemensamt utspel för att försöka få en specifik individ fälld i en eventuell ny palmerättegång?

  SvaraRadera