tisdag 7 april 2009

Tänka positivt

Dagens Industri skriver idag en artikel som bygger på en intervju med Pensers välrenommerade chefsekonom Sven-Arne Svensson. Han påpekar svårigheten i att göra aktuella prognoser kring den framtida tillväxten eftersom vi aldrig har haft en sådan unik situation med gigantiska stimulanspaket som vi har idag. Det betyder att prognoserna 2009 blir oerhört chansartade eftersom det saknas empirisk erfarenhet.

Detta ger förstås hopp. Såväl Regeringen, Konjunkturinstitutet och SEB har den senaste veckan lagt fram prognoser som pekar på ett gigantiskt fall i BNP under 2009 på över fyra procent. Samma institut spådde 2008 års tillväxt i slutet på 2007 och lade då fram tillväxttal på 3,2 %, 3,8 % respektive 2,5 %. Det faktiska resultatet blev -0,2 %. Prognoserna var med andra ord totalt felaktiga.

Detta är viktigt att komma ihåg när vi nu diskuterar krispaket och stimulansåtgärder byggda på gissningar som förra året visade en felmarginal, som i Konjunkturinstitutets fall, på chockerande fyra procent. Deras spådda BNP-fall på 3,9 % kanske i själva verket betyder positiv tillväxt?

Självklart har prognoserna en plats i den politiska debatten, men det finns anledning att vara mer eftertänksam. Felprocenten kan också användas som ett argument för att vi ska vara hoppfulla. Det finns nämligen ingen garanti att allt blir lika uselt som man tror!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar