fredag 24 april 2009

Varför så tyst om Socialdemokraternas absurda ROT-förslag?

Idag har oppositionen lagt fram ett förslag som går ut på att ROT-avdraget även temporärt borde omfatta även flerfamiljshus. Detta kan man spontant tycka är en rimlig tanke. Så resonerar tydligen de flesta eftersom kritiken mot förslaget helt lyser med sin frånvaro.

En ägare till ett flerfamiljshus gör avdrag för sina reparationer. Det innebär att 100 000 i intäkt kan användas till 100 000 i renoveringskostnad utan skatteeffekt. En privatperson som drar in 100 000 får betala 31,4 % i sociala avgifter samt 55 % i marginalskatt innan hantverkaren skall betalas. Det innebär att 100 000 i inkomst kan användas till ca 33 000 kronor i renovering.

Detta tycker tydligen Socialdemokraterna och bevisligen hela mediasverige vara en helt rimlig jämförelse. Jag undrar om inte tystnaden beror på en enda sak. Avsaknandet av skattekompetens hos journalistkåren?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar