torsdag 30 april 2009

Politikermakt

Idag har Socialdemokraterna publicerat sin skuggbudget. Som förväntat handlar det om höjda skatter, mer bidrag och politiskt styrda "satsningar" som placerar folk i olika statliga åtgärdsprogram. Eftersom jag personligen efterfrågar en större frihet för medborgarna och mindre politikerstyrning, så är budgeten förstås helt fel väg att gå. Det finns många saker att kritisera, men jag nöjer mig med två absurda inslag:

- Socialdemokraterna vill höja inkomstskatten för inkomster över en miljon kronor. Enligt SCB handlar detta om en extra straffskatt för cirka två procent av vår befolkning. Det säger sig självt att detta handlar om några enstaka miljoner i extra skatteintäkter. Tidigare var Socialdemokraterna ett parti som värnade skatteuppgörelsen från 90-talet där man maximerade marginalskatten till 50 % med hänvisning till att högre marginalskatter hade skadlig inverkan på tillväxten. Idag har vi, under en borgerlig regering, en marginalskatt på ca 58 %. Det tycker nu inte Socialdemokraterna är tillräckligt! Varför har man ändrat ståndpunkt? Enligt mig handlar detta förslag till 100 % om populism som en nivå som hör hemma endast hos Sverigedemokraterna.

- Socialdemokraterna vill tillsammans med stödpartierna införa en så kallad skrotningspremie. Det innebär i praktiken att man ger pengar till dem som skrotar sin bil för att byta ut denna mot en nyproducerad variant. Detta är ett sjukt förslag! Vi har idag resursbrister inom sjukvård, skola, barnomsorg och rättsväsende. I det läget vill dessa partier 1) ta in högre skatter från oss medborgare. 2) ge tillbaks dessa pengar till oss om vi lovar att köpa en ny bil. Är inte detta ett exempel på när politikernas makt, påverkan och vilja att detaljstyra våra liv går helt överstyr? Det bör dock påpekas att detta är en kritik som även gäller regeringens numera, som tur är, avskaffade miljöbilspremie. Ibland vore det sunt om politiker hade någon självransakan när de funderade över på vilken detaljnivå de har rätt att styra "fria" individers investeringsbeslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar