tisdag 28 april 2009

Olycklig pragmatism

Idag presenterades en uppgörelse mellan de partier som står bakom pensionsuppgörelsen, det vill säga Alliansen och Socialdemokraterna. Man har beslutat att göra om beräkningsgrunden för AP-fondernas värde till ett treårigt snittvärde istället för att använda sig av den faktiska siffran. Anledningen är att därmed minska den sänkning av pensionerna som blir konsekvensen av börsnedgången.

Detta kan tyckas som en bra och pragmatisk lösning där man skonar fattiga pensionärer från en dramatisk sänkning på flera hundralappar per månad. Personligen tycker jag att det är fel. En sådan dämpande effekt hade enkelt kunnat genomföras genom t ex ett höjt grundavdrag för pensionärer som dessutom inte skulle ha haft någon negativ effekt på det jobbskatteavdrag man hoppas ska stimulera pensionärer till extraarbete. Således en alldeles utmärkt lösning på problemet.

Vi har ett bra och stabilt pensionssystem som är sinnrikt utformat för att per automatik anpassa sig efter det aktuella ekonomiska läget. Att man sedan i efterhand börjar att göra godtyckliga justeringar i systemet är olyckligt och fel. Detta kanske inte får några dramatiska konsekvenser i ett kort perspektiv, men det kan samtidigt vara början på något större. Politikerna har klivit över en gräns och det finns nu inga garantier för att inte fler populistiska justeringar kommer att ske. Risken är att systemet inte blir lika stabilt, väl fungerande och hållbart som var tanken vid införandet. Det är ingen slump att det svenska systemet genom åren lyfts fram som ett positivt exempel på en bra lösning som fler länder varit beredda att ta efter. Tanken var att vi skulle kunna garantera såväl tillväxt, pensioner som statsfinanser även i framtiden. Ett syfte som verkar obekant för dagens politiker.

Förra året skedde en höjning med nästan 500 kronor beroende på en kraftig börsuppgång. Då hördes inga röster för någon justerad beräkningsgrund. Politikerna hade åtminstone kunnat ha lite mer heder i behåll om denna justering hade skett redan för ett par år sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar